• Валиден от 29.12.2020
  • Валиден до 29.12.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 137 ОКС
  • Лице за контакт АЛБЕНА СТАНИМИРОВА НАЙДЕНОВА

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ "АЛБИ" ОТ ВИДА С ПРИ "АЛБИКОНСУЛТ" ЕООД - ГР. СОФИЯ
Юридическо лице: АЛБИКОНСУЛТ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 07.02.2012
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до 1000V;
Вентилационни инсталации;
Микроклимат в работна среда;
Изкуствено осветление в обществени и жилищни сгради;
Шум в работна среда;
Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради;
Шум в околна среда.