• Валиден от 08.02.2023
 • Валиден до 30.04.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 14 ОСС
 • Лице за контакт Красимира Андонова

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВЕРИФИКАЦИЯ ООД
Юридическо лице: ВЕРИФИКАЦИЯ ООД
Дата на първоначална акредитация: 22.12.2011
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно
БДС ISO 45001:2018;
Системи за управление на информационна сигурност съгласно
БДС EN ISO/IEC 27001:2017;
Системи за управление на енергията съгласно БДС EN ISO 50001:2018.


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВЕРИФИКАЦИЯ ООД
  ул. Перник №104, ет. 7, ателие 20
  office@verificationbg.com
  Телефон: 070016076, Факс: 02 950 30 51