• Валиден от 27.10.2022
 • Валиден до 18.03.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 6 ОСС
 • Лице за контакт Бистра Стоянова

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ при ОТС България ЕООД
Юридическо лице: ОТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 17.03.2016
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно
БДС ISO 45001:2018;
Системи за управление на енергията съгласно БДС EN ISO 50001:2018;
Системи за управление на информационна сигурност съгласно БДС EN ISO/IEC 27001:2017,
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно БДС ISO 39001:2014.
Системи за управление на безопасността на храните съгласно БДС EN ISO 22000:2018;


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ при ОТС България ЕООД ГР. СОФИЯ
  ул. Христо Белчев №12, ет. 2
  office@otc-bg.com
  Телефон: 02 980 04 18, Факс: 02 981 31 39