• Валиден от 18.03.2024
 • Валиден до 18.03.2028
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 12 ОСС
 • Лице за контакт Атанас Атанасов

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЕН ДЖИ ЕН ООД
Юридическо лице: ЕН ДЖИ ЕН ООД
Дата на първоначална акредитация: 22.12.2010
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда, съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно БДС EN ISO 45001:2023;
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно БДС ISO 39001:2014.


Офиси

 • Хасково

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЕН ДЖИ ЕН ООД
  Местност "Каменец", УПИ 267
  njn.ood@gmail.com
  Телефон: 038 58 58 04, Факс: