• Валиден от 18.01.2023
 • Валиден до 18.01.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 12 ОСС
 • Лице за контакт Атанас Атанасов

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЕН ДЖИ ЕН ООД
Юридическо лице: ЕН ДЖИ ЕН ООД
Дата на първоначална акредитация: 22.12.2010
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно
БДС ISO 45001:2018 / BS OHSAS 18001:2007*;
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно ISO 39001:2012.

*Акредитацията за BS OHSAS 18001:2007 е валидна до края на периода на миграция към ISO 45001:2018 до 12.03.2021г.


Офиси

 • Хасково

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЕН ДЖИ ЕН ООД
  Местност "Каменец", УПИ 267
  njn.ood@gmail.com
  Телефон: 038 58 58 04, Факс: