• Валиден от 24.10.2022
 • Валиден до 24.10.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 9 ОСС
 • Лице за контакт Борис Стоянов

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
Юридическо лице: Алфа Куолити Сертификация ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 24.10.2022
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно
БДС ISO 45001:2018;
Системи за управление на информационна сигурност съгласно БДС EN ISO/IEC 27001:2017,
Системи за управление на безопасността на храните съгласно БДС EN ISO 22000:2018;
Системи за управление на енергията съгласно БДС EN ISO 50001:2018;
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно БДС ISO 39001:2014.


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
  София ул. "Банат" № 19, ет. 8
  office@aqcert.org
  Телефон: 02 862 83 57, Факс: 02 862 83 57