• Валиден от 04.06.2024
 • Валиден до 29.12.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 3 ОСП
 • Лице за контакт Анелия Андреева

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице: СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 07.05.2003
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Биологично производство и продукти, съгласно Регламент (ЕС) 2018/848:
Непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал;
Животни и непреработени животински продукти;
Преработени селскостопански продукти, включително аквакултурни продукти предназначени за храна;
Фуражи;
Други продукти, изброени в Приложение I към Регламент (ЕС) 2018/848 или не обхванати от посочените по-горе категории – дрожди, използвани за храна или фураж, сладка царевица, лозови листа, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти произведени от тях, пчелен восък, етерични масла, традиционни билкови продукти на растителна основа.


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  София 1784, Столична община, р-н Младост, бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес Център Мегапарк, Офис „С” ет.6
  sgs_bulgaria@sgs.com
  Телефон: 02 9 10 15, Факс: 02 981 81 43