• Валиден от 24.10.2022
  • Валиден до 24.10.2026
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 4 ОСП
  • Лице за контакт Иля Христов

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ТЕХНОТЕСТ АД
Юридическо лице: ТЕХНОТЕСТ АД
Дата на първоначална акредитация: 04.10.2010
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на продукти:
Сейфове,
Трезорни помещения,
Трезорни врати,
Депозитни системи,
Врати, прозорци, капаци (щори) и решетки,
Защитни стъкла.


Офиси