• Валиден от 15.03.2023
 • Валиден до 15.03.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 10 ОСП
 • Лице за контакт Николай Станчев

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН ПРИ КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН АД
Юридическо лице: КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН АД
Дата на първоначална акредитация: 28.09.2006
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Биологично производство и продукти, съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.


Офиси

 • Пловдив

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН ПРИ КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН АД
  ул. Капитан Райчо 50-52, ет.3
  info@qcertification.bg
  Телефон: 0896640 481, Факс: