• Валиден от 29.12.2020
 • Валиден до 29.12.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 3 ОСЛ
 • Лице за контакт Антоанета Захова

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА ПРИ ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице: ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 11.12.2003
Област: Органи по сертификация на лица
Обхват: Сертификация на лица по изпълнение на неразглобяеми съединения:
-Заварчик на ъглови шевове, Заварчик на листов материал, Заварчик на тръби по методи:
Ръчно електродъгово заваряване (процес 111); МИГ/МАГ- заваряване (процес 131/135); МАГ- заваряване с тръбен тел с флюсов пълнеж (процес 136); МАГ заваряване с тръбен тел с метален пълнеж (процес 138); ВИГ-заваряване (процес 141); Газокислородно заваряване (процес 311);
- Оператор на напълно механизирано и автоматизирано заваряване чрез стопяване:
Заваряване под слой от флюс (процес 121); МИГ/МАГ- заваряване (процес 131/135); МАГ- заваряване с тръбен тел с флюсов пълнеж (процес 136); ВИГ-заваряване (процес 141); Електросъпротивително заваряване
(точково, релефно, ролково и челно)
-Персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения с твърд припой - спояване с твърд припой,;
-Заварчик на термопластични материали- Заваряване с топъл елемент; Заваряване с вграден съпротивителен проводник; Заваряване с топъл клин
Сертификация на лица по изпитване без разрушаване за I, II и III ниво
- Изпитване с вихрови токове (ЕТ); Изпитване с проникващи течности (РТ);
- Магнитно - прахово изпитване (МТ); Радиография (RT),
- Ултразвуково изпитване (UT); Визуален контрол (VT);
Изпитване на теч (херметичност) (LT),с изключение на хидравлични методи.


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА ПРИ ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
  кв. Изток, ул. "Драган Цанков" 23А, етаж 6
  azahova@bg.tuv.com
  Телефон: 02/987 92 91, Факс: 02/987 66 05