• Валиден от 12.05.2021
 • Валиден до 12.05.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 239 ОКС
 • Лице за контакт Десислава Денкова

Наименование на ООС: ОКС ПРИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Юридическо лице: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Дата на първоначална акредитация: 16.11.2012
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Индивидуална ефективна доза от външно облъчване [mSv], определена чрез измерване на индивидуалната еквивалентна доза (величината персонален дозов еквивалент) Hp(10) [mSv] с индивидуален термолуминесцентен дозиметър носен на гърди.


Офиси

 • София

  Орган за контрол от вида С при ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ, ГР. СОФИЯ
  гр. София, кв. Сердика, ул. "Св. Г. Софийски" № 3
  nil_rz@abv.bg
  Телефон: 02/ 92 26 000, Факс: