• Валиден от 30.08.2019
  • Валиден до 30.08.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 59 ОКС
  • Лице за контакт Владимир Костадинов Пулков

Наименование на ООС: ОКС ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
Юридическо лице: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 31.08.2015
Област: Орган за контрол
Обхват: Електромагнитни полета, излъчени от изкуствени източници в околна среда:
- Е - интензитет на електрическо поле в обхват от 100 kHz до 300 MHz
- S - плътност на мощността на електромагнитно поле в обхват от 300 MHz – 3 GHz