• Валиден от 30.08.2019
 • Валиден до 30.08.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 59 ОКС
 • Лице за контакт Владимир Костадинов Пулков

Наименование на ООС: ОКС ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
Юридическо лице: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 31.08.2015
Област: Орган за контрол
Обхват: Електромагнитни полета, излъчени от изкуствени източници в околна среда:
- Е - интензитет на електрическо поле в обхват от 100 kHz до 300 MHz
- S - плътност на мощността на електромагнитно поле в обхват от 300 MHz – 3 GHz


Офиси

 • София

  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
  бул. Св. Климент Охридски № 8 блок 1 каб. 1439 А, район студентски
  ECKC@tu-sofia.bg
  Телефон: 02/ 965 25 91, Факс: