• Валиден от 10.12.2021
 • Валиден до 23.12.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 9 ЛИК
 • Лице за контакт Захари Иванов

Наименование на ООС: НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ИЗПИТВАТЕЛНА И КАЛИБРОВЪЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София
Юридическо лице: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Дата на първоначална акредитация: 05.09.2006
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на:
Светлинни източници. Осветители (включително и светлодиодни осветители). Осветителни уредби. Средства за сигнализация.
Да извършва калибриране на: Луксметри.


Офиси

 • София

  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ИЗПИТВАТЕЛНА И КАЛИБРОВЪЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София
  София, бул. "Св. Климент Охридски" N 8
  oniot@tu-sofia.bg, niya@tu-sofia.bg
  Телефон: 02 965 27 14, Факс: 02 868 67 19