• Валиден от 24.06.2020
  • Валиден до 31.05.2021
  • Статус Отнета акредитация
  • Сертификат № 211 ЛИ
  • Лице за контакт ХАРАЛАМБИ ХАРАЛАМБИЕВ

Наименование на ООС: ЛАКОВЕ И БОИ - ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ЛАКПРОМ АД
Юридическо лице: ЛАКПРОМ АД
Дата на първоначална акредитация: 15.12.2008
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Обхват на акредитация: да извършва изпитване на:Лаково-бояджийски материали (бои, лакове, грундове, лепила, смоли, шпакловки и китове, мазилки, байцове, втвърдители) и суровини за тях (пигменти, пълнители, свързващи вещества, разредители, добавки).