• Валиден от 17.12.2020
 • Валиден до 31.07.2022
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 12 ЛК
 • Лице за контакт ДАНИЕЛ ДОБРЕВ

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ "СЖС БЪЛГАРИЯ" при СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице: СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 31.07.2014
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на: Резервоари с различна форма. Хоризонтални резервоари. Вертикални, цилиндрични резервоари.


Офиси

 • Бургас

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ "СЖС БЪЛГАРИЯ" при СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  8000 гр. Бургас, ул. ”Транспортна”, Бизнес център „Кондоско”, офис 4
  daniel.dobrev@sgs.com
  Телефон: 056/ 84 19 20, Факс: 056/ 84 19 03