• Валиден от 01.03.2022
 • Валиден до 31.01.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 8 ЛК
 • Лице за контакт Добринка Земярска

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА ПРИ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Юридическо лице: КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Дата на първоначална акредитация: 17.01.2011
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Теглилки клас M.
Везни клас ІІ.
Везни клас ІІІ и ІІІІ.


Офиси

 • Пловдив

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА ПРИ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
  4003 Пловдив, Жилищен район Северен, ул. Брезовско шосе 149
  dimov.78@abv.bg
  Телефон: 0888 433 455, Факс: