• Валиден от 31.08.2022
 • Валиден до 20.07.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 9 ЛК
 • Лице за контакт Стефан Йорданов

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА ПРИ ГД НЦМ - ОТДЕЛ МЕХАНИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
Юридическо лице: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
Дата на първоначална акредитация: 20.07.2022
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Теглилки клас F1 .Теглилки клас F2. Теглилки клас M1.
Везни електронни с неавтоматично действие.


Офиси

 • Бургас

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА ПРИ ГД НЦМ - ОТДЕЛ МЕХАНИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  ул. Проф. Яким Якимов № 25
  s.yordanov@bim.government.bg
  Телефон: 0889/062 645, Факс: 02/9702 735