• Валиден от 10.01.2022
 • Валиден до 28.10.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 1 ЛК
 • Лице за контакт Агнеса Гавалюгова

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ КЪМ УНИСИСТ ООД
Юридическо лице: УНИСИСТ ООД
Дата на първоначална акредитация: 04.04.2003
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Волтметри за постоянно напрежение. Волтметри за променливо напрежение (45 Hz и 1 кHz). Калибратори на постоянно напрежение. Калибратори на променливо напрежение (45 Hz и 1 kHz). Амперметри за постоянен ток. Амперметри за променлив ток (45 Hz и 1 кHz). Калибратори за променлив ток (45 Hz и 1 кHz). Амперклещи DCI ACI (45 Hz и 1 кHz). Калибратори на постоянен ток. Омметри за постоянен ток. Мерки за ел. съпротивление. Честотомери. Генератори на честота. Измерител на индуктивност (1 kHz). Средства за измерване на капацитет (300 Hz и 1 kHz). Еднофазни средства за измерване на активна мощност (ватметри). Средства за измерване и задаване на абсолютно, атмосферно, положително и отрицателно налягане. Термометри (цифрови, аналогови и течностни). Инфрачервени термометри. Резисторни и термопреобразуватели. Електрични термопреобразуватели. Вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал. Вторични преобразуватели на температура с вход DCU и R (режим симулиране). Шублери (дълбокомери, високомери). Микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери). Щрихови мерки за дължина. Електронни и механични секундомери и таймери. Инсталационни тестери. Хигрометри.


Офиси

 • София

  Лаборатория за Калибриране на средства за измерване при Унисист ООД
  1582 София, ж.к.„Дружба“ 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, № 144
  labsunisyst@gmail.com
  Телефон: 0887 275 456, 0886 400 879, Факс: +359 2 9751236