• Валиден от 29.04.2022
 • Валиден до 29.04.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 4 ЛК
 • Лице за контакт Данаил Раковски

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ДЕБИТОМЕТРИ И РОТАМЕТРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБИТ НА ВЪЗДУХ ПРИ ХИГИТЕСТ ООД
Юридическо лице: ХИГИТЕСТ ООД
Дата на първоначална акредитация: 17.02.2010
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на: Дебитомери електронни и ротаметри.


Офиси

 • София

  Лаборатория за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух“ при „Хигитест“ ООД
  гр. София 1431, бул.”Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15 ет. 10, офис 14
  flowcallab@mail.bg
  Телефон: 02 954 11 51, Факс: