• Валиден от 29.04.2022
 • Валиден до 31.08.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 23 ЛК
 • Лице за контакт Станислав Шурулинков

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ ЕМСИСТ КЪМ ЕМСИСТ-6 ООД
Юридическо лице: ЕМСИСТ-6 ООД
Дата на първоначална акредитация: 21.01.2008
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Еталонни електромери статични, еднофазни и трифазни, за активна енергия; Еталонни електромери статични, еднофазни и трифазни, за реактивна енергия; Уредби с еталонен статичен електромер за проверка на електромери, еднофазни и трифазни, за активна и реактивна енергия; Разходомери и портативни разходомерни станции с работна течност вода


Офиси

 • София

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ ЕМСИСТ КЪМ ЕМСИСТ-6 ООД
  1784, София, бул. ”Цариградско шасе” No 133, 7 -ми км, БИЦ ИЗОТ, офис 304
  emsyst@emsyst.com
  Телефон: 02/971 83 50, Факс: 02/971 84 19