• Валиден от 31.08.2021
  • Валиден до 31.08.2025
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 26 ЛИ
  • Лице за контакт Росен Стоянов

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ БИМ
Юридическо лице: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
Дата на първоначална акредитация: 30.03.2017
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Игрални автомати. Системи за формиране на джакпот. Съоръжения за провеждане игри „тото” и „лото”. Съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „бинго” и „кено”. Съоръжения за игри в игрално казино. Игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания. Системи за контрол върху тото, лото, бинго, кено, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри със залог върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти.


Офиси