• Валиден от 26.01.2021
 • Валиден до 16.09.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 12 ЛИК
 • Лице за контакт Милен Флоридов

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ при КАРГО ИНСПЕКШЪНС СЪРВИСИС ООД
Юридическо лице: КАРГО ИНСПЕКШЪНС СЪРВИСИС ООД
Дата на първоначална акредитация: 31.07.2007
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на: Нефт. Течни нефтопродукти.
Да извършва вземане на проби от: Нефт и течни нефтопродукти.
Да извършва калибриране на: Хоризонтални и вертикални резервоари.


Офиси

 • Бургас

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ при КАРГО ИНСПЕКШЪНС СЪРВИСИС ООД
  8000 гр. Бургас, ул. "Фердинандова" N 5
  ops@cargoinspections.com
  Телефон: 056840169 , 0889021889, Факс: 056840 132