• Валиден от 05.07.2022
 • Валиден до 30.11.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 75 ЛИ
 • Лице за контакт РОСИЦА ЯНКОВА-РАЛЧЕВА

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ЕКО–КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Юридическо лице: ЕКО–КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Дата на първоначална акредитация: 01.06.2004
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Води (отпадъчни, течащи повърхностни, крайбрежни морски, питейни, езерни, подземни);
Въздух, атмосферен – емисии; Отпадъци; Шум; Почви, утайки, третирани биоотпадъци: компост, стабилизирана органична фракция, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:
Въздух, атмосферен – емисии; Почви; Отпадъци; Води: езерни, питейни, течащи повърхностни, крайбрежни морски, отпадъчни, подземни. Утайки; Третирани биоотпадъци


Офиси

 • Бургас

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ЕКО–КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
  Бургас, жк. "Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9
  ecoengood@gmail.com
  Телефон: 056 58 66 67, 0885/014 419, Факс: