• Валиден от 01.06.2022
 • Валиден до 01.06.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 1 МЛ
 • Лице за контакт д-р Анета Иванова

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ И МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Юридическо лице: УМБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕАД
Дата на първоначална акредитация: 25.11.2013
Област: Медицински лаборатории
Обхват: Да извършва изпитване на:
Кръвен серум/плазма – молекулярно-биологични изследвания.


Офиси

 • София

  ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ И МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
  гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15
  aneta.ivanova@abv.bg
  Телефон: 02/852 69 30, Факс: 02/ 851 06 15