• Валиден от 24.06.2020
 • Валиден до 27.11.2021
 • Статус Отнета акредитация
 • Сертификат № 2 МЛ
 • Лице за контакт СЛАВА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА-ИЛИЕВА

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ "МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"
Юридическо лице: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Дата на първоначална акредитация: 25.11.2013
Област: Медицински лаборатории
Обхват: Да извършва изпитване на:
Кръвен серум/плазма – молекулярно-биологични изследвания.


Офиси

 • София

  ЛАБОРАТОРИЯ "МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"
  бул. "Г. Софийски"№3
  slavapavlova@gmail.com
  Телефон: 02/92 25 492, Факс: 02/922 57 60