• Валиден от 13.10.2023
 • Валиден до 15.05.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 3 ЛК
 • Лице за контакт Стефани Динева

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ИНТЕРЛАБ към МЕТРОЛАБ ООД
Юридическо лице: МЕТРОЛАБ ООД
Дата на първоначална акредитация: 03.07.2003
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Везни с неавтоматично действие (клас I, II, III).
Уреди за измерване скорост на движение на въздуха.
Стъклени течностни термометри.
Цифрови термометри. Манометрични биметални термометри.
Термодвойки.
Спектрофотометри за ултравиолетовата и видимата област.
pH метри.
Кондуктометри.
Калориметри.
Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха.


Офиси

 • София

  ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ИНТЕРЛАБ КЪМ МЕТРОЛАБ ООД
  1574 София, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ №13
  interlab@abv.bg
  Телефон: 0876 734800 / 02 9 790 667, Факс: