• Валиден от 18.03.2022
 • Валиден до 18.03.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 254 ЛИ
 • Лице за контакт Валя Жекова

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРИ РЗИ - БУРГАС
Юридическо лице: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, ГР. БУРГАС
Дата на първоначална акредитация: 08.01.2010
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Да извършва изпитване на:
Храни. Води. Проби от повърхности. Козметични продукти.
Да извършва вземане на проби/извадки от:
Води.


Офиси

 • Бургас

  ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРИ РЗИ - БУРГАС
  ул. Александровска 120
  rzi@rzi-burgas.com
  Телефон: 056/ 81 62 62, Факс: 056/ 81 62 61