• Валиден от 30.11.2020
  • Валиден до 30.11.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 10 ЛИК
  • Лице за контакт Росица Димитрова

Наименование на ООС: ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР СЕЙБОЛТ – БЪЛГАРИЯ при СЕЙБОЛТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице: СЕЙБОЛТ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 25.03.2003
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на:
Нефт. Автомобилни бензини, бензини, биобензини. Горива за дизелови двигатели, газьоли за промишлени и комунални цели, корабни дестилатни горива. Биодизели. Котелни горива, корабни остатъчни горива. Реактивни горива. Метил третичен бутилов етер (МТБЕ). Сяра техническа.
Да извършва вземане на проби от:
Нефт. Автомобилни бензини, бензини, биобензини. Горива за дизелови двигатели, газьоли за промишлени и комунални цели, корабни дестилатни горива. Биодизел. Котелни горива, корабни остатъчни горива. Реактивни горива. Метил третичен бутилов етер (МТБЕ). Твърди химични продукти (сяра техническа).
Да извършва калибриране на: Ареометри за течности с ниско повърхностно напрежение. Автоматичен апарат за определяне на плътност.


Офиси