• Валиден от 08.10.2020
  • Валиден до 29.05.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 2 ЛИК
  • Лице за контакт Майа Стойчева

Наименование на ООС: ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРИ АЛМИ ТЕСТ ООД
Юридическо лице: АЛМИ ТЕСТ ООД
Дата на първоначална акредитация: 24.02.2003
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на:
Опаковки, опаковъчни материали и опаковъчни спомагателни средства (капачки, уплътнители, пластизоли, лакови покрития, самозалепващи ленти, лепила) от пластмаси, метали, хартии, картони, текстил и комбинации от тях; Материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни; Материали и предмети, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Текстил и изделия от текстил. Детски играчки и изделия за детска грижа. Кожи обработени и изделия от тях. Храни, напитки, води и хранителни добавки.
Да извършва калибриране на: Бутални средства за измерване на обем: едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори и диспенсери.


Офиси