• Валиден от 18.12.2020
 • Валиден до 16.10.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 19 OKC
 • Лице за контакт Костадин Стратиев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С ПРИ "СОФИЯ КОНСУЛТ-ССС" ООД
Юридическо лице: "София консулт-ССС" ООД
Дата на първоначална акредитация: 15.10.2015
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват:


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С ПРИ "СОФИЯ КОНСУЛТ-ССС" ООД
  ул. Козлодуй 72, партер
  okc_sofiaconsultsss@abv.bg
  Телефон: +359 898413962, Факс: