• Валиден от 10.12.2021
  • Валиден до 03.09.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 85 OKA
  • Лице за контакт Владимир Бонев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А КЪМ ИИКТ - БАН
Юридическо лице: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ /ИИКТ/ - БАН
Дата на първоначална акредитация: 28.03.2003
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;
Микроклимат в работна и битова среда;
Осветление изкуствено в работна среда, жилищни и обществени сгради;
Шум в работна среда;
Шум в околна среда;
Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради.


Офиси