• Валиден от 31.05.2021
 • Валиден до 31.05.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 301 ОКА
 • Лице за контакт ВЕНЦИСЛАВ ВАНКОВ

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ ЕКО-ЛАБОРАТОРИИ ЕООД
Юридическо лице: ЕКО-ЛАБОРАТОРИИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 15.05.2013
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до 1000V
Електрически уредби и съоръжения до и/или над 1000V
Микроклимат на работна и битова среда
Изкуствено осветление в работна и битова среда
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
Шум в работна среда. Шум в околна среда
Площадки за игра, разположени на открито и на закрито.


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ ЕКО-ЛАБОРАТОРИИ ЕООД
  ул. "Пиротска"№115
  ok@ekolaboratorii.com
  Телефон: 02 44 60 616, Факс: