• Валиден от 14.07.2022
 • Валиден до 14.07.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 315 ОКА
 • Лице за контакт Цветан Томицин

Наименование на ООС: Орган за контрол на "СЖС България" ЕООД от вид А при "СЖС България" ЕООД
Юридическо лице: СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 16.07.2010
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Количество на стоки в течно състояние: нефт, нефтопродукти, смазочни масла, химикали и втечнени газове чрез ръчно измерване, превозвани с калибрирани автоцистерни, ж.п. цистерни и водни транспортни средства или намиращи се в калибрирани наземни, вертикални и хоризонтални резервоари: Контрол на количество (офис гр. Бургас).
Стоки в насипно състояние или пакетирани: зърнени култури, варива, шрот преди/при товарене/складиране в/на: водни транспортни средства; сухопътни транспортни средства; жп вагони; складове/силози: Контрол на чистота, Контрол на количество по кантар и по Драфт сървей. Вземане, формиране, манипулиране и разпространение на проби (офис гр. София, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Русе).


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ НА „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ОТ ВИД А ПРИ „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД ГР. СОФИЯ
  гр. София, 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115 Г, Бизнес център „Мегапарк“, Офис „С“, ет. 6
  sgs.bulgaria@sgs.com; tzvetan_tomitzin@sgs.com
  Телефон: 0888 958 352, Факс: