• Валиден от 21.07.2023
 • Валиден до 21.07.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 258 ЛИ
 • Лице за контакт Анита Стоилова Януш

Наименование на ООС: ДИРЕКЦИЯ "АНАЛИЗИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ"
Юридическо лице: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Дата на първоначална акредитация: 10.07.2015
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Активни и помощни вещества. Крайни лекарствени продукти. Крайни лекарствени продукти - ваксини и имунологични лекарствени продукти. Крайни лекарствени продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма. Сборна човешка плазма. Медицински изделия – капки за очи, разтвори за дезинфекция, съхранение и промиване на твърди контактни лещи


Офиси

 • София

  ДИРЕКЦИЯ "АНАЛИЗИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ"
  София, ул. Дамян Груев №8
  bda@bda.bg
  Телефон: 02/890 35 55, Факс: 02/890 34 34