• Валиден от 19.01.2024
 • Валиден до 19.01.2028
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 21 ЛК
 • Лице за контакт Николай Панайотов

Наименование на ООС: КАЛИБРОВЪЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Юридическо лице: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Дата на първоначална акредитация: 08.11.2007
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на: Автоматични газанализатори.


Офиси

 • София

  КАЛИБРОВЪЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
  1618, гр. София, кв. "Павлово", бул. Цар Борис ІІІ № 136
  klab@eea.government.bg
  Телефон: 02/9406451; 02/940 64 70, Факс: 02/9559015