• Валиден от 15.05.2024
  • Валиден до 15.05.2028
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 10 ЛК
  • Лице за контакт Пламен Събев

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ КАЛАБСИ ПРИ КАЛАБСИ ООД
Юридическо лице: КАЛАБСИ ООД
Дата на първоначална акредитация: 26.04.2004
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Машини (съоръжения, устройства и апарати) за изпитване на материали и продукти на опън/натиск; Силомери (динамометри); Машини за изпитване на материалите на огъване с удар (чук на Шарпи); Динамометрични ключове; Сравнителни блокове за твърдост по метода на Бринел; Сравнителни блокове за твърдост по метода на Роквел, скали А, В и С; Сравнителни блокове за твърдост по метода на Викерс – второ ниво; Твърдомери по метода на Бринел (стационарни и преносими); Твърдомери по метода на Роквел, скали А, В и С (стационарни и преносими); Твърдомери по метода на Викерс (стационарни и преносими); Индикатори за измерване на преместване; Щрихови мерки за дължина (линии, ленти и ролетки); Шублери; Микрометри, двуточкови за външни и вътрешни размери; Средства за измерване на налягане.


Офиси