• Валиден от 08.01.2024
 • Валиден до 08.01.2028
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 115 ЛИ
 • Лице за контакт д-р Благовеста Пенчева

Наименование на ООС: АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ РАМУС ООД
Юридическо лице: САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ РАМУС ООД
Дата на първоначална акредитация: 20.12.2011
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на: Проби от човешка кръв, кръвна плазма или серум.


Офиси

 • София

  АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ РАМУС ООД
  гр. София, район Искър, ул. Капитан Димитър Списаревски № 26, п.к. 1592
  blagovesta.pencheva@ramuslab.com
  Телефон: 0888 124 120, Факс: