• Валиден от 09.11.2022
 • Валиден до 16.07.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 134 ЛИ
 • Лице за контакт ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА

Наименование на ООС: АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ "КОМИХРИС" ПРИ КОМИХРИС ООД
Юридическо лице: КОМИХРИС ООД
Дата на първоначална акредитация: 20.05.2013
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Месо и месни продукти. Мляко, Млечни продукти. Води-питейни (натурални минерални, изворни, трапезни, предназначени за питейно-битови цели, бутилирани и при водоизточник). Води повърхностни и подземни. Води от плувни басейни. Лед. Захарни изделия. Плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви плодови, зеленчукови и месорастителни. Консерви месни. Готови ястия, сосове. Зърнено–житни, бобови култури и продукти от тях. Фуражи/Храни за животни. Хляб и хлебни изделия. Контактни повърхности. Подправки., билки. Козметични продукти. Повърхностно активни вещества, детергенти и сапуни. Етерични масла. Растителни и животински масла и мазнини. Маслодайни семена, ядки и продукти от тях. Безалкохолни напитки. Хранителни добавки. Пчелен мед. Пчелни продукти.


Офиси

 • Пловдив

  АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ "КОМИХРИС"
  с. Брани поле, община Родопи, местност „Разклона” 20А
  lab@komihris.com
  Телефон: 032 669622, Факс: