• Валиден от 09.01.2023
 • Валиден до 09.01.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 5 ОСП
 • Лице за контакт Кирил Петров Славов

Наименование на ООС: АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ, КОНТРОЛЕН ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
Юридическо лице: АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ
Дата на първоначална акредитация: 20.01.2015
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на продукти, съгласно следния обхват:

Биологично производство и продукти, съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.


Офиси

 • Шумен

  АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ
  гр. Шумен ул. Цар Освободител № 97, ет 1, офис 26
  office@abcbg.net
  Телефон: 0899505421, Факс: