• Валиден от 26.01.2024
 • Валиден до 09.01.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 5 ОСП
 • Лице за контакт Кирил Петров Славов

Наименование на ООС: АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ, КОНТРОЛЕН ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
Юридическо лице: АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ
Дата на първоначална акредитация: 20.01.2015
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на продукти, съгласно следния обхват:
Биологично производство и продукти, съгласно Регламент (ЕС) 2018/848:
Непреработени растения и растителни продукти, включително и семена и друг растителен репродуктивен материал;
Животни и непреработени животновъдни продукти;
Преработени селскостопански продукти, включително аквакултурни продукти, предназначени за ядене;
Фуражи;
Други продукти, изброени в Приложение I към Регламент (ЕС) 2018/848 или не обхванати от посочените по-горе категории – дрожди, използвани за храна или фураж,
мате, сладка царевица, лозови листа, сърцевина от палмово дърво, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти, произведени от тях,
пчелен восък, етерични масла; традиционни билкови продукти на растителна основа.
* Продуктовият обхват включва пчелни семейства и продуктите от тях;


Офиси

 • Шумен

  АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ
  гр. Шумен ул. Цар Освободител № 97, ет 1, офис 26
  office@abcbg.net
  Телефон: 0899505421, Факс: