За техническите оценители/експерти в област „Органи за контрол“ и членове на Комисии по акредитация (КА) и Комисии по възражения (КВ)

Уважаеми дими и господа, ИА БСА уведомява заинтересованите лица, че планираните за месец ноември 2019г., съгласно графика за обучение на ИА БСА, хармонизиращи срещи на техническите оценители и експерти в област „Органи за контрол“ и членове на Комисии по акредитация (КА) и Комисии по възражения (КВ), ще се проведат през м. януари 2020г.

Уважаеми дими и господа,

ИА БСА уведомява заинтересованите лица, че планираните за месец ноември 2019г., съгласно графика за обучение на ИА БСА, хармонизиращи срещи на техническите оценители и експерти в област „Органи за контрол“ и членове на Комисии по акредитация (КА) и Комисии по възражения (КВ), ще се проведат през м. януари 2020г.