ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Уважаеми Дами и Господа,

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ благодари за ползотворното сътрудничество на всички, участващи в процеса по акредитация в Република България!

Бъдете здрави, щастливи и успешни през 2024 година!

С уважение,

От екипа на ИА БСА