Възможности, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в деловодството

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и предприетите мерки за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за допълнителните възможности, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път (като подаване на жалби, сигнали, искания и други), без необходимост от физическо присъствие в деловодството

 

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и предприетите  мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за допълнителните възможности, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, като подаване на жалби, сигнали, искания и други, без необходимост от физическо присъствие в деловодството или административната сграда. Комуникацията чрез ползването на Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод за изпращане и получаване на препоръчана поща от физически и юридически лица, в съответствие със Закона за електронното управление.

Системата за сигурно електронно връчване се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление“ (www.egov.bg)  на адрес: https://edelivery.egov.bg/

При една от възможностите за реализиране на тази електронна комуникация е необходимо ползване на квалифициран електронен подпис. За повече информация можете да ползвате линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

ИА БСА препоръчва ползване на Системата за сигурно електронно връчване, с цел максимално намаляване на необходимостта отт физическо посещение в деловодството.

Моля следете редовно актуалната информация в Рубриката „Новини“.

 

30.03.2020г.