ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СХЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

На 14 април 2020г. е утвърдена и публикувана ревизия 04 на EA-1/22 А-АВ:2020 „Процедури и критерии на ЕА за оценка на схеми за оценяване на съответствието от акредитационните органи, членове на ЕА“. В документа е определен период за преход една година от датата на утвърждаване на документа до 14.04.2021г. Документът има задължителен характер и ще се прилага от ИА БСА след тази дата

На 14 април 2020г. е утвърдена и публикувана ревизия 04 на EA-1/22 А-АВ:2020 „Процедури и критерии на ЕА за оценка на схеми за оценяване на съответствието от акредитационните органи, членове на ЕА“. В документа е определен период за преход една година от датата на утвърждаване на документа до 14.04.2021г. Документът има задължителен характер и ще се прилага от ИА БСА след тази дата

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 14 април 2020г. е утвърдена и публикувана на уеб страницата на Европейската организация за акредитация (ЕА) новата ревизия 04 на документ EA-1/22 А-АВ:2020 „EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members“ (Процедури и критерии на ЕА за оценка на схеми за оценяване на съответствието от акредитационните органи, членове на ЕА). Документът на английски език можете да изтеглите от ТУК.

Документът включва:

-      Изисквания към Органите по акредитация, когато извършват оценка на  схеми за оценяване на съответствието (СОС);

-      Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от собствениците на СОС и на които трябва да отговарят схемите.

В документа е определен период за преход - 1 (една) година от датата на утвърждаване на документа до 14.04.2021г. Документът има задължителен характер и ще се прилага от ИА БСА след тази дата.

При постъпване на заявление за акредитация за нова схема за оценяване на съответствието или заявен писмено интерес за акредитация за такава схема, ИА БСА извършва проверка дали схемата е одобрена от ЕА или е в процес на оценяване от друг орган за акредитация.

В случай, че схемата не е одобрена или не е в процес на оценяване от ЕА, ИА БСА прилага процеса описан в т. 4 и Annex 1 от EA-1/22 А-АВ:2020 и ще изисква кандидатите-собственици на схеми изпълнят изискванията на т.3 и Annex 2 от документа. Собствениците на схеми трябва да декларират писмено, че са съгласни да следват процеса описан в ЕА-1/22 А-АВ:2020, както и намерението си да извършват дейност, съгласно схемата в други държави.

При положителна оценка на схема за международно приложение, след одобряването й от ЕА, тя ще бъде покрита от споразумението EA-MLA.