ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА СЕРТИФИKAЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 09 март 2022г. е утвърдена и публикувана на уеб страницата на Европейската организация за акредитация (ЕА) https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/ea-3-12-m.pdf новата ревизия 02 на документ ЕА-3/12 EA EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification (Политика за EA за акредитацията на сертифициране на биологично производство), с категория задължителен за прилагане от Органите по акредитация. Документът на английски език можете да изтеглите от ТУК.

За прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 по отношение на акредитацията на контролните органи, ЕА публикува документа ЕА-3/12 Политика на ЕА за акредитация на сертифициране на биологично производство. Поради подзаконовите актове EA-3/12 е преработен през 2022 г.

В документа е определен период за преход за органите за акредитация - 1 (една) година от датата на публикуване на документа до 09.03.2023г. Независимо от това, всички оценки от ИА БСА през 2022г. ще се извършват за съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848.

Считано от 01.01.2022г. всички инспекции на оператори от ОСП, следва да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848.