ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА СЕРТФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ЗАВАРЯВАНЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА СЕРТФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ЗАВАРЯВАНЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ!

Европейската организация за акредитация (ЕА) публикува нова ревизия на документ ЕА-6/02 М:2022 „EA Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834“ на адрес https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/EA-6-02.pdf.

Документът е задължителен за прилагане от ИА БСА и акредитираните органи за сертификация на продукти за качество на заваряване. В документа е определен преходен период от 1 (една) година – от 10.01.2022г. до 10.01.2023г.

 

Преди края на преходния период 10.01.2023 г. акредитираните органи за сертификация на продукти за качество на заваряване и кандидатите за акредитация трябва да се запознаят с тaзи нова ревизия на ръководството, да извършат анализ на промените спрямо предишната версия на документа, ако е необходимо, да предприемат допълнителни действия, за да постигнат съответствие с изискванията и да оценят ефикасността им.

 

При следващите оценки на място екипите на ИА БСА ще оценяват действията на ОСП за преход към изискванията на ЕА-6/02 М:2022.