ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка със Заповед № РД-01-138/17.03.2022г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022г. Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022г. и Заповед № РД-01-125 от 09.03.2022г.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че във връзка със Заповед № РД-01-138/17.03.2022г. на Министъра на здравеопазването, считано  от 01.04.2022г., ИА БСА няма да извършва дистанционни оценки, поради причини възникнали във връзка с разпространението на COVID-19.