ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че крайният срок за представяне на Приложение 3 към BAS QI 2 - Информация от органите за оценка на съответствието(ООС) за дейността през предходната 2023 година за всяка област на акредитация изтича на 15.01.2024г.

В случаите на установяване, че ООС не е предоставил Приложение 3 към BAS QI 2 пред ИА БСА съгласно определения срок, ИА БСА ще констатира незначително несъответствие съгласно изискванията на т. 8.1 от BAS QR 2 за което е необходимо ООС да предприеме коригиращи действия съгласно изискванията на т.4.3.5.2 b) и d) от Процедурата за акредитация BAS QR 2, които ще бъдат оценявани преди провеждането на следващите планови оценки на място.