ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ УЛТРАЗВУКОВ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ УЛТРАЗВУКОВ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Важна информация за акредитираните органи за оценка на съответствието, които извършват ултразвуков безразрушителен контрол, съгласно:

-        БДС 10037:1977 “Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm“, отменен без замяна на 14.06.2022г.;

-        БДС 13598:1976 “Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm“, отменен без замяна на 14.06.2022г.; 

-        БДС 14924:1979 „Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на ъглови и T-образни заварени съединения“, отменен без замяна на 14.06.2022г. 

-        БДС 9234:1983 „Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи ултразвукови. Общи положения и изисквания“, отменен без замяна на 14.06.2022г. 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомяваме ви, че на 14.06.2022г. са отменени без замяна: БДС 10037:1977; БДС 13598:1976; БДС 14924:1979 и БДС 9234:1983.

РГ към ТКА Органи за контрол при ИА БСА е одобрил становище, съгласно което отменени без замяна: БДС 10037:1977; БДС 13598:1976; БДС 14924:1979 и БДС 9234:1983 може да се използват в обхвата на акредитация като метод и норма, като се отбелязва, че са отменени, без замяна.

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, с текст, че стандартите са отменени, без замяна.

Информацията е публикувана и в раздел решения на ТКА.