ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Важна информация за акредитираните органи за оценка на съответствието, които извършват, съгласно:

-        БДС 13910-77 „Устройства комплекти разпределителни (КРУ) за напрежение от 1 до 30 kV. Методи за изпитване“ отменен на 14.06.2022 г. без замяна. 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомяваме ви, че на 14.06.2022г. е отменен без замяна БДС 13910-77.

РГ към ТКА Органи за контрол при ИА БСА е одобрил становище, съгласно което отменен без замяна БДС 13910-77 може да се използват в обхвата на акредитация като метод и норма, като се отбелязва, че е отменен, без замяна.

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, с текст, че стандарта е отменен, без замяна.

Информацията е публикувана и в раздел решения на ТКА.