Важна информация за акредитирани Органи за сертификация на продукти

Важна информация за акредитирани Органи за сертификация на продукти и кандидати за акредитация с обхват на акредитация Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г., относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни OB на ЕС L 343, 14.12.2012

На 10 юни 2022г. е утвърден и публикуван на уеб страницата на Европейската организация за акредитация (ЕА) https://european-accreditation.org/publications/ea-3-02-m/документ ЕА-3/02 М: 2022 ЕА policy for the accreditation of Certification Bodies providing certification of PDO, PGI and TSG (Политика на ЕА за акредитация на Осигуряващи сертифициращи органи сертифициране на ЗНП: Защитени наименования за произход, ЗГУ: Защитени географски указания, ХТСХ: Храна с традиционно специфичен характер), с категория задължителен за прилагане от Органите по акредитация. Документът на английски език можете да изтеглите от ТУК.

В документа е определен период за преход за органите за акредитация -1 (една) година от датата на публикуване на документа до 10.06.2023г.

Определят се насоки относно формулирането на обхвата на акредитация, за ЗНП / ЗГУ / ХТСХ продукти въз основа на категории и подробности относно стратегията за оценка, броя и вида на дейностите по оценка, които трябва да бъдат извършени преди предоставянето на акредитация, и минималната честота на оценките за поддържане на акредитацията.