Важна информация за акредитирани ООС (лаборатории, органи за контрол, RMP и PTP), които разчитат на измервателно оборудване в своите дейности.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


ILAC-G24, издание 2022 – беше одобрено за окончателно публикуване от ILAC през декември 2022 г. и от Международния Комитет по законова метрология на неговото 57-мо заседание през октомври 2022 г. Документът на английски език можете да изтеглите от ТУК. https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-guidance-series/

Това издание на ILAC-G24 замества предишно издание от 2007 г.

Документа определя насоки относно методите за определяне и преглед на интервалите за повторно калибриране на измервателно оборудване на акредитираните ООС, като част от установяване на програмата за калибриране на техническите средства.